Oznaka: gasilska društva

Prvo gasilsko društvo je nastalo zaradi bojazni pred požari že davnega leta 1869

Želja po druženju in popestritev prostega časa sta glavna krivca, da se ljudje povezujejo in srečujejo v raznih društvih. Ko pa imamo v mislih gasilsko društvo, pa se ljudje vanj ne vključujejo le zaradi potreb po druženju, ampak predvsem zaradi bojazni pred požari.

Da morajo sami poskrbeti za svoje premoženje in ga ustrezno zavarovati, so spoznali že davnega leta 1869. Takrat je v Metliki nastala prva požarna obramba oziroma gasilsko društvo, ki ga je sestavljalo 27 mož in fantov starih več kot 16 let. Do danes se je gasilstvo izjemno razširilo po številnih vaseh, zato lahko rečemo, da je Gasilska zveza Slovenije najštevilčnejša organizacija, ki temelji na prostovoljni ravni.

Organiziranost gasilskih društev v Sloveniji

Le kdo bi si mislil, da bo do danes zanimanje za gasilstvo tako močno naraslo in, da bo število gasilskih društev preseglo število 1.000. Res je, v Sloveniji trenutno beležimo 1.300 prostovoljnih gasilskih društev, ki se združujejo v 120 gasilskih zvez. Lahko bi rekli, da je gasilsko društvo že skoraj v vsakem večjem naselju.

Sorazmerno z naraščanjem gasilskih društev narašča tudi število članov. Po zadnjih podatkih beležimo kar 164.888 prostovoljnih gasilce, pri čemer je opazno predvsem veliko zanimanje pri mladih. Torej se razvoj gasilstva v prihodnosti ni bati.

Aktivnosti gasilskega društva so zelo raznolike

Verjetno je gasilsko društvo eno tistih društev, ki je v določenem lokalnem okolju med najbolj aktivnimi. Seveda je v prvi vrsti zadolženo za gasilske intervencije v primeru požarov, naravnih nesreč in prometnih nesreč, pogosto pa so gasilci aktivni tudi na različnih dogodkih in prireditvah.

V času, ko gasilci niso na intervencijah, mora gasilsko društvo poskrbeti za ustrezno usposabljanje in izobraževanje svojih članov. Zato pogosto organizira razna izobraževanja in praktične vaje, na katerih preizkusijo različne scenarije v primeru ukrepanja ob različnih nesrečah.