Kategorija: Športni marketing

Športni marketing in njegova zgodovina

Morda se nam športni marketing zdi kot relativno nova ideja, vendar to drži le delno. Šport poznamo že iz časov stare Grčije in Rimljanov, ko so prirejali športne dogodke na ogromnih stadionih, kjer se je zbrano na tisoče in tisoče ljudi, da bi si lahko ogledali takšen spektakel. 

Koncept, ki ga zastopa športni marketing se je pojavil okoli leta 1870 s tobačnimi karticami na katerih so bili narisani športniki tistega časa. Danes se nam zdi ideja, da so na tobačnih izdelkih narisani športniki precej kontradiktorna, saj večina ljudi ne vidi kajenja kot stvar, katero bi lahko povezali z rekreacijo oziroma športom. V tistem času pa je bilo kajenje videno v povsem drugačni luči. Ključna pa je tudi omemba, da se je športni marketing v takšni obliki sprva pojavil pri bejzbolu. 

Zaradi tega se je športni marketing originalno povezoval s promocijskim prikazovanjem izdelkov. Promocijsko prikazovanje izdelkov pa je marketinška tehnika, ki izdelke vpelje na drugo področje kot sta na primer film ali nek televizijski program, v tem primeru pa je to šport. 

Že v tistem času so se posamezniki, ki so se ukvarjali z marketingom, razumeli učinke, ki jih lahko dosežejo, če marketing povežejo s športom. Vedeli so, da bo popularnost nekega športa in športnikov omogočila, da na tak način produkti osvojijo srca gledalcev. Šport je oboževan po celem svetu, ne glede na raso, spol in starost in ravno zaradi tega ima takšno moč. 

Največjo eksplozijo pa je športni marketing doživel v času olimpijskih iger v zadnjih desetletjih. Takrat je med različnimi korporacijami resnično potekala borba kdo bo sponzor na takšnih ogromnih dogodkih, ki jih spremlja praktično celoten svet. 

Zaradi vsega tega lahko brez dvoma rečemo, da je športni marketing že v preteklosti igral zelo pomembno vlogo v oblikovanju podobe določenih produktov. Danes je vpeljan v naša življenja bolj kot kadarkoli in brez dvoma lahko na tem področju pričakujemo še veliko presenečenj. …